این پروژه شامل مراحل نظارت بر پیش راه‌اندازی، راهبری Hook Up و انجام عملیات راه‌اندازی، Start Up و Performance Test  می باشد.

مدیریت کلیه شناورها، پشتیبانی دریایی، هوایی و خشکی از بخش‌های دیگر این پروژه می‌باشد.

مشخصات پروژه :

کارفرما : نفت و گاز پارس(POGC)

پیمانکار EPCC : مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران (ISOICO)

وزن سکو : ۲۵۰۰ تن

ظرفیت تولید : ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز

موقعیت ساخت : یارد بندرعباس

وضعیت : بهره برداری

شروع پروژه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

دستاورد ها : کسب رکورد سریعترین زمان راه اندازی در ۱۸ روز و آغاز عملیات بهره برداری